DISCLAIMER

Let’s Talk by Mechie Ceelen, onderdeel van Feelgood&Shine.

Alle informatie op of via de website verkregen, is informatie van algemene aard en houdt geen advies in.

De informatie op de website en in de actualiteiten/nieuwsbrieven is met zorgvuldigheid samengesteld. Feelgood&Shine kan echter niet garanderen dat deze informatie volledig, juist bijgewerkt en vrij van schrijffouten is.

Feelgood&Shine is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van welke aard ook die ontstaan is door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, of gedateerdheid van informatie op de website en in de actualiteiten/nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven.

Verwijzingen naar websites die niet door Feelgood&Shine onderhouden zijn, zijn alleen informatief opgenomen. Feelgood&Shine is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar wordt verwezen.

Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom op deze website en op de nieuwsbrieven/actualiteiten berusten uitsluitend bij Feelgood&Shine. De informatie op deze website is alleen bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsbrieven/actualiteiten te wijzigen, te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Feelgood&Shine.

Deze versie is opgemaakt op 6 juni 2018.

PRIVACY- EN COOKIEBELEID

Let’s Talk by Mechie Ceelen, onderdeel van Feelgood&Shine.

Feelgood&Shine hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Feelgood&Shine gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en verstrekt deze alleen aan derde(n), indien dit noodzakelijk is of Feelgood&Shine daar op grond van de wet toe verplicht is. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk verplicht is.

Verwerking van persoonsgegevens

Als u zich via de website van Feelgood&Shine inschrijft voor een nieuwsbrief, een seminar of enige andere dienst, vraagt Feelgood&Shine u onder andere om uw naam en uw (e-mail)adres om u de bevestiging van uw aanmelding voor een of meerdere diensten te kunnen sturen. Deze gegevens kan Feelgood&Shine ook verwerken voor pr- en/of marketingdoeleinden. Feelgood&Shine verstrekt geen persoonsgegevens aan derde(n), tenzij zij daartoe op grond van de wet verplicht is of deze verstrekking noodzakelijk is voor het verwerken van de door u verzochte dienst.

Doelen van verwerking persoonsgegevens

Feelgood&Shine verwerkt uw persoonsgegevens onder meer om:
te reageren op vragen en opmerkingen;
nieuwsbrieven en uitnodigingen te versturen;
u te registreren voor seminars, workshops etc.;
seminars, workshops en overige dienstverlening te beoordelen;
u te benaderen voor pr- en/of marketingdoeleinden; en
klachten te behandelen.

Feelgood&Shine kan uw persoonsgegevens ook verwerken om te voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.

Cookies

Feelgood&Shine maakt op haar website gebruik van cookies.
Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen zodra u de website bezoekt. U wordt hierover geïnformeerd bij het eerste websitebezoek waarbij ook uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van cookies.

Via de website van Feelgood&Shine worden functionele, analytische en tracking cookies geplaatst. Dit zijn cookies die er voor zorgen dat de website goed functioneert. Zo kunnen deze cookies informatie onthouden die u invult als u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief en/of seminars, of het uitlezen van de instellingen van uw browser om de website op een juiste wijze op uw beeldscherm te krijgen.

Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties aangeboden kan worden. Op de website kunnen ook cookies geplaatst worden door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Inzage, correctie en verzet tegen verwerking

U heeft het recht Feelgood&Shine schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens die zij verwerkt. Indien u inzage verzoekt, ontvangt u van Feelgood&Shine binnen vier weken een overzicht met de verwerking van uw persoonsgegevens. Wanneer de verwerkte persoonsgegevens onjuistheden blijken te bevatten, kunt u Feelgood&Shine verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u altijd schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor pr -en/of marketingdoeleinden.

Verzoeken tot inzage, correctie en verzet kunt u richten aan Feelgood&Shine Het Eiland 27, 5346 KE Oss of hallo@mechieceelen.nl.

Feelgood&Shine behoudt zich het recht voor deze Privacy/ Cookie Richtlijnen te wijzigen. Wijzigingen zullen worden gepubliceerd op deze website.

Deze versie is opgemaakt op 6 juni 2018.